ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันการประกวดประดิษฐ์กระทงรีไซเคิล
บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาพัทยากลางได้มีการจัดการประกวดกระทงรีไซเคิลชิงทุนการศึกษา
สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดการแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน ในระหว่างวันที่
24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมพลาซ่าของบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า 
รายชื่อครูผู้ควบคุม
1. นายฤทธิพร  พึ่งอยู่
2. นางสาวนุช  พรหมพวง
3. นางจิราภรณ์  สีคำทา
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุ้มสุวรรณ์
รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม
ทีมที่ 1 ทีมสุริยันจันทา
1. ด.ญ.พิทยาภรณ์  หอมแช่ม
2. ด.ญ.กัญญารัตน์  เนื่องพัตร
3. ด.ญ.กาญจน์รพี  ธัญเจริญ
ทีมที่ 2  ทีมทิวาราตรี
1. ด.ญ.จูลี่  ฟันเดรย์
2. ด.ญ.พิชญาภรณ์ ครูทำนา
3. ด.ญ.สิริรัฐ  เรืองระวีลาภวัต
ทีมที่ 3 ทีมสร้อยฟ้าอรุโณทัย
1. ด.ญ.มัญชุสา  สะรุโณ
2. ด.ญ.โมนา  โพธิ์สุวรรณพร
3. ด.ญ.ไฮเบอร์รี่  เคาลิน


โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,13:12   อ่าน 41 ครั้ง