ข่าวประชาสัมพันธ์
10ข้อปฏิบัติป้องกัน covid-19 (อ่าน 912) 28 เม.ย. 64
เส้นทางเดินรถในโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย (อ่าน 1250) 24 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 038-421316 (อ่าน 1470) 24 มิ.ย. 63
กำหนดเปิดภาคเรียน (อ่าน 1355) 24 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (อ่าน 1326) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 (อ่าน 1316) 24 มิ.ย. 63