ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกสร้อยฟ้า