ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เส้นทางเดินรถในโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย (อ่าน 161) 24 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 038-421316 (อ่าน 204) 24 มิ.ย. 63
กำหนดเปิดภาคเรียน (อ่าน 179) 24 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (อ่าน 173) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 (อ่าน 164) 24 มิ.ย. 63