ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เส้นทางเดินรถในโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย (อ่าน 20) 24 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 038-421316 (อ่าน 22) 24 มิ.ย. 63
กำหนดเปิดภาคเรียน (อ่าน 17) 24 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 (อ่าน 15) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ การปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 (อ่าน 10) 24 มิ.ย. 63