ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันวงสตริง
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรม
รายละเอียดผลงาน

รายชื่อนักเรียนที่แสดง

๑. ด.ช.อัครพล พรมสุวรรณ ชั้น ป.๕/๑             

๒. ด.ช.ธีรพงศ์ วงษ์คำพระ ชั้น ม.๑/๑

๓. ด.ช.จิรภัทร ใจเอื้อ ชั้น ม.๒/๑                 

๔. ด.ช.อนุภัทร กุลฉิม ชั้น ม.๒/๒                 

๕. ด.ช.อภิรักษ์ นามะณีวรรณ ชั้น ม.๓/๑

๖. ด.ญ.พลอยชมพู บัวใหญ่รักษา ชั้น ม.๓/๒

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,12:31   อ่าน 16 ครั้ง